Suomen Pysäköintipalvelu on nyt Parktech Finland Oy. Lue lisää

Parktech Finland Oy:n tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

Parktech Finland Oy (0808893-2), Klaarantie 3, 00200 Helsinki.

Yhteyshenkilö

Jyrki Mäkinen (jyrki.makinen@parktech.fi), Parktech Finland Oy.

Tietorekisterin nimi

Parktech Finland Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri.

Säännölliset tietolähteet

Parktech Finland Oy säilyttää tietoja tahoista, jotka ovat tai ovat olleet Parktech Finland Oy:n asiakkaita, ovat olleet yhteydessä Parktech Finland Oy:n työntekijöihin tai toimittaneet yhteystietonsa Parktech Finland Oy:lle verkkosivuston lomakkeella, sähköpostilla, puhelimella tai muulla yhteystavalla. Parktech Finland Oy säilyttää lisäksi tietoja freelancereista ja yrityksistä, jotka ovat ottaneet yhteyttä Parktech Finland Oy:hyn tai joihin Parktech Finland Oy on ottanut yhteyttä palveluiden toimittamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää

  • Parktech Finland Oy:n markkinoinnissa ja myynnissä
  • laskutuksessa
  • toimeksiantojen toteuttajien valinnassa.

Tietorekisterin sisältö

Tietorekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen nimi ja työnimike
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Yhteyspyyntöjä, tarjouksia ja tehtyjä töitä käsittelevät tiedot

Tietojen siirtäminen

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin sisältö on vain sellaisten
Parktech Finland Oy:n työntekijöiden käytettävissä, jotka tarvitsevat
tietoja työnsä tekemiseen. Lisäksi tiedot voivat olla lisäarvoa tarjoavien
palveluntarjoajien käytettävissä, jos Parktech Finland Oy on hankkinut
esimerkiksi markkinointipalveluita muilta tahoilta. Tietoja ei koskaan
käytetä tai luovuteta muuta käyttöä varten lukuun ottamatta laskutusta ja
lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle, ellei se ole
tarpeen Parktech Finland Oy:n tai sen kumppanien teknisten ratkaisujen
toteuttamista varten.

Oikeus tietojen tarkistamiseen

Rekisteröidyillä on oikeus nähdä heistä kerätyt tiedot. Pyynnöt tietojen
tarkistamiseen on lähetettävä kirjallisesti tässä käytännössä mainitulle
yhteyshenkilölle. Yksi pyyntö vuodessa voidaan käsitellä ilman
kustannuksia.

Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus pyytää heitä koskevien tietojen korjaamista tai virheellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista. Kirjalliset tietojen muokkauspyynnöt on lähetettävä tässä käytännössä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietorekisterin suojaamisen periaatteet

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina. Parktech Finland
Oy:n tietoverkon ja tiedostojen suojaamiseen käytetään tehokkaita
suojaamiskeinoja.

Oikeus kieltää tietojen käyttö

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen paljastaminen
ja käsittely suoramarkkinointiin ja muuhun mainontaan.